• Ön a(z) 3737855. látogatónk.

Az ORMOS Intézet zrt. a felhasználók adatainak biztonságos tárolásáért technikailag minden tőle elvárhatót megtesz, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI., törvényre, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényre, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény XVII. fejezetében foglalt rendelkezésekre.

Amennyiben a Honlapon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva személyes adatokat (pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám) ad meg, azokat az ORMOS Intézet zrt. kezeli és archiválja. Az adatszolgáltatás önkéntes.

Az ORMOS Intézet zrt. kijelenti, hogy a portál felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok teljes körű betartásával adatkezelőként önállóan illetve az általa megbízott adatfeldolgozó kezeli.
Az ORMOS Intézet zrt. az Ön személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak. Az adatkezelés során az Ön által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag az ORMOS Intézet zrt. azon alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége. Az ORMOS Intézet zrt. az Ön személyes adatait – az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve – nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására.

Az adatvédelmi törvénnyel összhangban Ön tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. Ön jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését.

Az ORMOS zrt. honlapján szereplő szolgáltatásainak igénybevételéhez bizonyos esetekben szükség lehet regisztrációs formanyomtatványok kitöltésére (Pl. internetes bejelentkezés, visszahívás kérése, privát kérdés). Az ilyen oldalakon az ORMOS Intézet zrt. a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat (pl. név, cím, telefonszám, mobilszám, e-mail cím stb.) kér. A regisztráció célja bizonyos információk, illetve dokumentumok kizárólag egészségügyi szolgáltatások számára történő hozzáférhetősége, elérhetősége.
Az ORMOS Intézet zrt. regisztrációhoz kötött oldalait látogatók a regisztráció során a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni.

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

Tájékoztatjuk, hogy az Öntől kapott adatokat a jogellenes, vagy a hálózatunkat illetve webhelyünk működését veszélyeztető tevékenység kivizsgálására és megakadályozására is felhasználhatjuk.
A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével nem küld olyan adatot, üzenetet, amely ellentétes
a) bármely jogszabállyal, nemzetközi egyezménnyel,
b) az Internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról rendelkező irányelvében foglaltakkal,
c) bármilyen általánosan elfogadott Internet-szabállyal,
d) a jóerkölcs követelményeivel.

Az ORMOS Intézet zrt. személyes adatkérés esetén a vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával jár el, minden esetben pontosan megadja az adatkérés célját, és a kapott adatokat csakis azon célból használja fel.

Jogi nyilatkozat

Kérjük, az alábbiakat figyelmesen olvassa el, mert az ORMOS Intézet zrt. internetes címén elérhető honlap vagy annak bármely és valamennyi oldalának (a továbbiakban: Honlap) megnyitásával, illetve a Honlapon feltüntetett e-mail címének elérésével az alábbiakban felsorolt és ismertetett feltételekhez hozzájárul, azokat elfogadja.

A www.ormosintezet.hu honlap tartalmának bármilyen továbbfelhasználása csak az ORMOS Intézet zrt. előzetes, írásos (beleértve ebbe az e-mailt, mint írásos formát) engedélyével és csakis a forrás pontos megjelölésével történhet. A Honlapon megjelenő nevek, kifejezések, logók, képek, grafikák, elgondolások, adatok és információk védjegyoltalom, illetve szerzői jogi védelem alatt állnak, melyek jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik.

Az ORMOS Intézet zrt. nem vállal felelősségét azokért a károkért, amelyek a Honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

Az ORMOS Intézet zrt. nem vállal felelősséget a webhely tartalmával, az ott illetve azon keresztül elérhető adattal, információval, nyilatkozattal kapcsolatban, így többek között, de nem kizárólag, azok pontosságát, időszerűségét, érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát, stb. illetően. A webhelyen lévő nyilatkozatok, kijelentések nem minősülnek kötelezettségvállalásnak.

A www.ormosintezet.hu anyagai tájékoztató és ismeretterjesztő jellegűek, így nem adhatnak választ minden olyan kérdésre, amely egy adott betegséggel vagy más témával kapcsolatban felmerülhet, és főképp nem pótolhatják az orvosokkal, gyógyszerészekkel vagy más egészségügyi szakemberekkel való személyes találkozást, beszélgetést és gondos kivizsgálást.

Ön tudomásul veszi továbbá, hogy a honlap látogatásával, használatával okozott vagy azokkal összefüggésben keletkezett vagy azzal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért az ORMOS Intézet zrt.-t, illetve a honlap készítőit, az üzemeltetésben résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli. Az ORMOS Intézet zrt. fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze.

A honlap látogatásával Ön egyetért azzal, hogy a webhelyről vagy a webhelyen keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.
Az ORMOS Intézet zrt. jogosult a portál és a felhasználók tevékenységének figyelemmel kísérésére és szükség esetén a jogsértő, vagy nem odaillő tevékenység (bejegyzés, hozzászólás, stb.) törlésére.

 • Gyors és alapos vizsgálatok

  Garantáljuk azt, hogy a hozzánk érkező páciens szakszerű kezelést, biztonságos minőséget kap!
  Kapcsolatfelvétel
 • Bemutatkoznak orvosaink

  Itt, az ORMOS Intézetben képzett, szakmailag felkészült, barátságos orvosok várják minden páciensünket.
  Olvasson tovább
 • Nyitva tartás

  • Hétfő - Péntek
   8.00 - 19.00
  • Szombat
   8.00 - 13.00
  • Vasárnap
   zárva